AEAS Exhibitions Registration


Information must be entered in English only

Vui lòng hoàn tất mẫu đăng ký này bao gồm thông tin của các con của bạn quan tâm đến việc học tập tại các trường của Úc. Bạn sẽ nhận được email với số vé và mã số QR. Hãy đưa số vé và mã số QR cho mỗi trường mà bạn đến gặp tại buổi Triển lãm

Please complete this registration form and include the details for all children interested in studying in Australian schools. You will receive an email with your ticket number and QR code. Please show this to each school you visit at the Fair

Vui lòng chọn thành phố mà bạn muốn tham gia triển lãm. Vé có mã QR sẽ không có hiệu lực nếu bạn chọn sai địa điểm thành phố.

Please select the city where you will attend the exhibition. Your QR ticket will not be valid if you choose the wrong city.
Chọn thành phố tham gia(Select Exhibitions City):
Họ Tên Phụ huynh Ông/ Bà (Parent(s) Name (Mr / Ms / Mrs)):
Điện Thoại bàn (Telephone Number):
Điện thoại di động (Mobile Number):
Email:
Xác nhận Email của bạn (Confirm your Email):
Đăng ký thêm Con tham dự (Add Child)
Họ tên học sinh (Student Name)(1):
Giới tính (Student Gender):
Năm sinh (Student Age):
Lớp Hiện Tại (Current Year Level):
Tên trường học hiện tại (Current School Name):
Quốc tịch (Student Nationality):
Điểm kiểm tra AEAS (AEAS score):
Thời gian dự định du học (Estimated Start Date):
Tiểu bang quan tâm (State Interested):
Loại hình trường học quan tâm (Type of School Interested):
Loại trường (School type):
Chỗ ở ưu tiên (Preferred Accommodation):
Loại visa (Visa category):
Kênh thông tin (có thể có nhiều lựa chọn ) (Information Channel -multiple):
Bạn hiện có sử dụng dịch vụ tư vấn giáo dục không (Do you have a current education agent ?):

TIP

CONFIRM

TIP

content
CONFIRM